Bojácný

Synonyma bojácný: bázlivý, ustrašený, zbabělý, odvážný, statečný, ostýchavý, plachý, zakřiknutý, lekavý

Podobné výrazy k synonymu bojácný


Hledat