Bolestný

Synonyma bolestný: zarmucující, žalostivý, truchlivý, strastný, radostný, trýznivý, hořký, trpký, zahořklý, zatrpklý

Podobné výrazy k synonymu bolestný


Hledat