Chudoba

Synonyma chudoba: nouze, nemajetnost, ubohost, bída, bohatství, skrovnost, chatrnost, primitivnost, prázdnota, ubohost, planost, chudák, nuzák, boháč

Podobné výrazy k synonymu chudoba


Hledat