Delimitovat

Synonyma delimitovat: rozhraničovat, vymezovat, vyčleňovat

Podobné výrazy k synonymu delimitovat


Hledat