Demoralizace

Synonyma demoralizace: úpadek, rozklad, pokles, znemravnělost, zpustlost, zkaženost

Podobné výrazy k synonymu demoralizace


Hledat