Diferencovat

Synonyma diferencovat: lišit, rozlišovat, odlišovat, rozrůzňovat, různit se, lišit se

Podobné výrazy k synonymu diferencovat


Hledat