Dobyvatel

Synonyma dobyvatel: podmanitel, konkvistador, conquistador

Podobné výrazy k synonymu dobyvatel


Hledat