Dohoda

Synonyma dohoda: úmluva, ujednání, dojednání, smlouva, seskupení (mezinárodní), narovnání, kompromis

Podobné výrazy k synonymu dohoda


Hledat