Dotvrdit

Synonyma dotvrdit: dosvědčit, potvrdit, utvrdit, upevnit, zdokonalit

Podobné výrazy k synonymu dotvrdit


Hledat