Dvojaký

Synonyma dvojaký: obojaký, obojetný, neupřímný, falešný, licoměrný, dvojí, dvojznačný

Podobné výrazy k synonymu dvojaký


Hledat