Element

Synonyma element: prvek, složka, součástka, základ, základní část, živel, přírodní síla, galvanický článek

Podobné výrazy k synonymu element


Hledat