Fakt

Synonyma fakt: faktum, skutečnost (zjištěná), (ověřená) věc, událost, pravdivý poznatek, pravdivý údaj, pravdivé tvrzení

Podobné výrazy k synonymu fakt


Hledat