Hospodárnost

Synonyma hospodárnost: úspornost, šetrnost, rozmařilost, ekonomičnost, racionálnost

Podobné výrazy k synonymu hospodárnost


Hledat