Hovorný

Synonyma hovorný: řečný, povídavý, mnohomluvný, sdílný, mlčenlivý

Podobné výrazy k synonymu hovorný


Hledat