Hrubý

Synonyma hrubý: drsný, škrablavý, hrbolatý, hladký, jemný, nezdvořilý, neslušný, neotesaný, zdvořilý, obhroublý, drsný, surový, přibližný, celkový, povšechný, brutto, čistý, velký (chyba), značný

Podobné výrazy k synonymu hrubý


Hledat