Konzistentní

Synonyma konzistentní: soudržný, tuhý, pevný, hutný, nerozporný, bezesporný, koherentní (vnitřně), inkonzistentní

Podobné výrazy k synonymu konzistentní


Hledat