Nejasnost

Synonyma nejasnost: nezřetelnost, neurčitost, nepřesnost, nesrozumitelnost, kalnost, matnost, mlhavost, zastřenost

Podobné výrazy k synonymu nejasnost


Hledat