Nejistota

Synonyma nejistota: pochybnost, neurčitost, nezaručenost, nestálost, jistota, nepevnost, nerozhodnost, nespolehlivost, kolísavost, nezabezpečenost, nezajištěnost, nesmělost, rozpačitost

Podobné výrazy k synonymu nejistota


Hledat