Nepřesný

Synonyma nepřesný: nejasný, neurčitý, zkreslený, vágní, matný, přesný, nekorektní, neexaktní (popis)

Podobné výrazy k synonymu nepřesný


Hledat