Nerovný

Synonyma nerovný: křivý, hrbolatý, kostrbatý, zahnutý, zakřivený, rovný, sehnutý, shrbený, nahrbený, nestejný, nevyrovnaný, odlišný, různý, rozdílný

Podobné výrazy k synonymu nerovný


Hledat