Nerozhodný

Synonyma nerozhodný: kolísavý (člověk), váhavý, rozpačitý, rozhodný, nejistý (výsledek), vratký, neurčitý, remízový (zápas)

Podobné výrazy k synonymu nerozhodný


Hledat