Nuzný

Synonyma nuzný: nuzácký, bídný, chudý, chudobný, ubohý, žebrácký, bědný, bohatý, chatrný (oděv), ubohý, bídný, skrovný, nepatrný

Podobné výrazy k synonymu nuzný


Hledat