Obvykle

Synonyma obvykle: obyčejně, běžně, normálně, pravidelně, zpravidla, regulérně, nepravidelně, namnoze, většinou, často, zřídka

Podobné výrazy k synonymu obvykle


Hledat