Odvážný

Synonyma odvážný: smělý, statečný, zmužilý, nebojácný, neohrožený, srdnatý, bojácný, ustrašený, troufalý, opovážlivý, riskantní

Podobné výrazy k synonymu odvážný


Hledat