Odvolání

Synonyma odvolání: stížnost, námitky (proti rozsudku), rekurs, zrušení (akce), anulování, uvolnění (z funkce), sesazení, zproštění

Podobné výrazy k synonymu odvolání


Hledat