Otok

Synonyma otok: oteklina, opuchlina, edém

Podobné výrazy k synonymu otok


Hledat