Otroctví

Synonyma otroctví: poddanství, poroba, područí, nevolnictví, svoboda, útlak, útisk, jho, jařmo

Podobné výrazy k synonymu otroctví


Hledat