Pochytit

Synonyma pochytit: zaslechnout, pochopit, porozumět <čemu>, získat, osvojit si, naučit se <čemu>

Podobné výrazy k synonymu pochytit


Hledat