Počítat

Synonyma počítat: vypočítávat, rozpočítávat, započítávat, účtovat <co komu>, kalkulovat, šetřit (peníze), pokládat (za přítele), považovat, řadit <koho k čemu>, přihlížet <k čemu>, spoléhat <na co>, myslit (že co), odhadovat, soudit

Podobné výrazy k synonymu počítat


Hledat