Pojmout

Synonyma pojmout: vzít (za ruku), uchopit, zahrnout (do počtu), obsáhnout, včlenit <co kam>, pochopit <co>, porozumět <čemu>, postřehnout <co>, zmocnit se <koho> (strach), zachvátit, proniknout, oženit se <s kým>, provdat se <za koho>

Podobné výrazy k synonymu pojmout


Hledat