Pošetilost

Synonyma pošetilost: bláhovost, zpozdilost, nerozum, hloupost

Podobné výrazy k synonymu pošetilost


Hledat