Poskvrněný

Synonyma poskvrněný: pošpiněný, znečištěný, potřísněný, zamazaný, zhanobený, zneuctěný, znásilněný, zprzněný

Podobné výrazy k synonymu poskvrněný


Hledat