Posudek

Synonyma posudek: posouzení, hodnocení, dobrozdání, expertíza, kritika, recenze

Podobné výrazy k synonymu posudek


Hledat