Přepsat

Synonyma přepsat: opsat, transkribovat, transliterovat, opravit (text), upravit, přepracovat (úlohu), předělat, převést <na koho> (majetek), postoupit <co komu>

Podobné výrazy k synonymu přepsat


Hledat