Průpověď

Synonyma průpověď: výrok, poučka, citát, úsloví, rčení, sentence, heslo, slogan

Podobné výrazy k synonymu průpověď


Hledat