Riziko

Synonyma riziko: nebezpečí, risk

Podobné výrazy k synonymu riziko


Hledat