Rozumovat

Synonyma rozumovat: hloubat, dumat, mudrovat

Podobné výrazy k synonymu rozumovat


Hledat