Rozvoj

Synonyma rozvoj: vývoj, rozmach, růst^1, rozkvět, pokles, úpadek

Podobné výrazy k synonymu rozvoj


Hledat