Schopnost

Synonyma schopnost: způsobilost, nadání, talent, kapacita

Podobné výrazy k synonymu schopnost


Hledat