Shovívavý

Synonyma shovívavý: mírný, laskavý, vlídný

Podobné výrazy k synonymu shovívavý


Hledat