Sklánět se

Synonyma sklánět se: ohýbat se, shýbat se, schylovat se, narovnávat se, snižovat se <před kým>, svažovat se (stráň)

Podobné výrazy k synonymu sklánět se


Hledat