Složitý

Synonyma složitý: komplikovaný, komplexní, složený, spletitý, jednoduchý, prostý

Podobné výrazy k synonymu složitý


Hledat