Snižovat

Synonyma snižovat: zlehčovat čí (slova), znevažovat, bagatelizovat, redukovat (náklady), omezovat, zmenšovat, zvyšovat

Podobné výrazy k synonymu snižovat


Hledat