Stabilita

Synonyma stabilita: rovnováha, stabilnost, labilita, instabilita, pevnost, stálost, ustálenost, vyrovnanost

Podobné výrazy k synonymu stabilita


Hledat