Starat se

Synonyma starat se: pečovat (o dítě), hledět si <čeho>, dbát <o co>, mít na starosti, obstarávat (knihy), opatřovat <co>, shánět, zajišťovat, zajímat se (o své okolí), všímat si, mít starost, bát se, strachovat se

Podobné výrazy k synonymu starat se


Hledat