Určený

Synonyma určený: určitý, příslušný, náležitý, vyhrazený, přidělený, stanovený, determinovaný, vymezený

Podobné výrazy k synonymu určený


Hledat