úryvkovitý

Synonyma úryvkovitý: nesouvislý, přerušovaný, přerývaný, zlomkovitý, fragmentární, útržkovitý

Podobné výrazy k synonymu úryvkovitý


Hledat