úskočný

Synonyma úskočný: lstivý, záludný, potměšilý, prohnaný, čestný

Podobné výrazy k synonymu úskočný


Hledat