Utiskovatel

Synonyma utiskovatel: utlačovatel, despota, tyran

Podobné výrazy k synonymu utiskovatel


Hledat