útržkovitý

Synonyma útržkovitý: kusý, nesouvislý, neúplný, fragmentární, celý

Podobné výrazy k synonymu útržkovitý


Hledat